Sign In
Mobirise Website Builder

16.06.2019 | KBK transformasi belia untuk bergerak

17/06/2019

Kongres Belia Kebangsaan (KBK) 2019 diharapkan akan menjadi satu permulaan transformasi bagi belia bergerak secara bersatu untuk memajukan negara ke arah menjayakan Wawasan Brunei 2035.


Lebih-lebih lagi belia pada masa kini lebih berani tampil ke hadapan dan telah berjaya menjadi 'pioneer' dalam bidang terpilih termasuk dalam kesukarelawanan, perkhidmatan awam, bidang kreatif dan keusahawanan sehingga mampu mengambil peluang bagi meluaskan skop pencapaian secara 'cross border'.

 

Kenyataan tersebut antara yang disuarakan oleh tetamu kehormat, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin pada majlis perasmian KBK 2019 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas.

 

Yang Berhormat juga menekankan bahawa berlangsungnya KBK ialah sebagai detik bersejarah bagi golongan belia di mana ianya merupakan platform tertinggi untuk para belia menyuarakan pandangan dan perkara-perkara keutamaan kerana suara para belia adalah mustahak dan kritikal sebagai menyahut seruan kerajaan untuk meningkatkan usaha sehingga para belia benar-benar mampu berganding bahu dengan kerajaan.

 

"Maka dengan itu Kongres Belia Kebangsaan 2019 adalah tanggungjawab besar kita selaku Whole of Nation Approach bagi mempersiapsiagakan belia dengan yang terbaik bagi menerajui dan menjamin kesejahteraan negara khususnya dalam mengharungi masa depan," kata Yang Berhormat.

 

Terdahulu, Majlis Perasmian KBK 2019 dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Ustaz Haji Abdul Halim bin Haji Fuad, diikuti dengan bacaan Al-Quran oleh Johan Musabaqah Tilawatil Quran Belia Kebangsaan Tahun 1440H/2019M, Abdul Muin bin Haji Abdul Hamid.

 

Atur cara diteruskan dengan ucapan perasmian oleh tetamu kehormat, disusuli dengan Ucaptama bertajuk "Belia Sebagai Pemimpin Kejayaan Wawasan Brunei 2035" disampaikan oleh Ketua Buhuth, Jabatan Mufti Kerajaan, Ustaz Haji Mas Reduan bin Haji Jumat.

 

Antara lain yang disampaikan pada ucaptama tersebut ialah peranan belia-belia dalam membangun dan menuju wawasan negara, sama ada sumbangan kecil atau besar melalui aktiviti perekonomian dan pembelajaran, mengikut kemahiran dan kepakaran masing-masing.

 

Kongres bertemakan "Bersama Mencorakkan Masa Hadapan Kita" tersebut diisikan dengan tiga sesi forum bertajuk "Belia Siaga Masa Depan"; "Penglibatan Belia"; dan "Keusahawanan" dengan kehadiran ahli-ahli panel yang dijemput dari pelbagai agensi kerajaan, persatuan-persatuan belia dan juga usahawan tempatan yang berjaya.

Lebih 550 belia menyertai KBK 2019 tersebut yang dibahagi kepada dua bahagian iaitu penyertaan forum dan juga sesi bengkel selari (Bengkel Parallel).

 

Hadir pada majlis perasmian tersebut Timbalan Menteri Pendidikan, Yang Mulia Datin Seri Paduka Dr. Hajah Romaizah binti Haji Mohd. Salleh; Ahli-ahli Mesyuarat Negara, Yang Berhormat Awang Iswandy bin Ahmad dan Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis; Setiausaha Tetap (Perindustrian), Kementerian Tenaga (Tenaga dan Tenaga Manusia) dan Perindustrian, Pengiran Haji Mohd Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan; dan Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Pengiran Mohd. Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud selaku Pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Kongres Belia Kebangsaan 2019.

Attachments